ORGANIZAȚIA DE SĂNĂTATE FONDATĂ DE DR.RATH ESTE UNICĂ ÎN LUME: TOATE PROFITURILE PE CARE LE GENEREAZĂ SUNT DIRECȚIONATE CĂTRE O FUNDAȚIE NON-PROFIT. Pentru mai multe, apasa aici.

Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

 

Bruxelles UE cere limitarea petițiilor cetățenilor

Bruxelles UE cere limitarea petițiilor cetățenilor

Iunie 2010 – oficialii Bruxelles UE au anunţat recent că doresc să limiteze cererile pe care cetăţenii europeni le pot face în petiţii, prin instaurarea de reguli mai stricte în ceea ce priveşte cantitatea de date personale solicitate de la persoanele care semnează petiţiile. Conform acestor planuri, propunerile cetăţenilor care merg ”împotriva valorilor Uniunii” – care, să nu uităm, sunt determinate de Bruxelles UE însăşi – nu vor fi acceptate.

Ca atare, prin instaurarea de reguli împovărătoare, cum ar fi aceea că semnatarul unei petiţii este obligat să ofere o mulţime de date personale – inclusiv nume, adresă poştală, adresă de email, data şi locul naşterii, naţionalitatea şi codurile de identificare personală (paşaport, carte de identitate şi număr de asigurări sociale) – se poate vedea că intenţia reală a Bruxelles UE când face acest anunţ este de a pune limite severe posibilităţii cetăţenilor europeni de a-şi exercita voinţa în mod democratic. Acest lucru este probat şi de faptul că toate petiţiile vor fi supuse unei verificări de admisibilitate de îndată ce totalizează un număr de 300,000 de semnături, oficialii având puterea de a opri orice petiţie despre care ei decid că nu întruneşte condiţiile.

‘Brussels EU’ Dictatorship

Click aici pentru a citi mai mult.

Dacă se mai îndoieşte cineva că intenţia Bruxelles UE este aceea de a înlocui democraţia cu dictatura, să examinăm adevărul din spatele unora dintre pretenţiile sale.

Scopurile Bruxelles UE

Bruxelles UE pretinde că scopurile sale sunt ”pacea, prosperitatea şi libertatea pentru toţi cei 498 milioane de cetăţeni ai săi – într-o lume mai bună şi mai sigură”.

The economic driving forces behind the World Wars

Click aici pentru a citi mai mult.

FAPTELE: Operând în afara principiilor de bază ale libertăţii şi democraţiei, Bruxelles UE – prin definiţie – este o dictatură. Puterea oamenilor de a determina guvernarea sa a fost transferată intereselor corporatiste.

Departe de a asigura pacea şi prosperitatea pentru locuitorii Europei, interesele corporatiste din spatele Bruxelles UE au fost anterior forţele economice conducătoare care au stat în spatele celor două războaie mondiale.

The Global Multi-Billion-Dollar Markets of the Chemical/Petrochemical/Drug Cartel

Click aici pentru a citi mai mult.

Ca urmare a eşecului celor două războaie mondiale de a cuceri lumea în numele intereselor din umbră ale cartelului, proiectul Bruxelles UE a devenit capul de pod pentru următoarea lor încercare de a cuceri şi controla Europa - şi apoi tot restul lumii. Scopul strategic al grupurilor financiare din spatele cartelului petrolului şi medicamentelor este de a controla pieţe globale gigantice care afectează literalmente fiecare viaţă umană.

Natura de bază a Europei

Bruxelles UE pretinde că Tratatul de la Lisabona nu schimbă natura de bază a Europei.

Tratatul de la Lisabona a creat postul de Președinte UE (pe care Herman van Rompuy a fost numit fără nici un vot public), Ministru de Externe UE (în care Catherine  Ashton a fost numită fără nici un vot public)

Tratatul de la Lisabona a creat postul de Preşedinte UE (pe care Herman van Rompuy a fost numit fără nici un vot public), Ministru de Externe UE (în care Catherine Ashton a fost numită fără nici un vot public)

FAPTELE: Articolul 1 din Tratatul de la Lisabona afirmă că ”Uniunea va înlocui şi succeda Comunitatea Europeană”. În plus, articolul 47 afirmă că “Uniunea va avea personalitate juridică”. Astfel, este absolut clar că Uniunea post-Lisabona este o entitate juridică şi constituţională total nouă, în timp ce Comunitatea Europeană care a avut anterior 27 de state membre, încetează să existe.

În plus, articolele 207, 216, 217 și 218 ale tratatului arată clar că Bruxelles UE poate încheia acum tratate cu alte ţări sau organizaţii internaţionale în numele statelor sale membre, în toate zonele sale de competenţă.

Şi desigur, să nu uităm că Tratatul a creat de asemenea postul de Preşedinte UE (pe care Herman van Rompuy a fost numit fără nici un vot public), Ministru de Externe UE (în care Catherine Ashton a fost numită fără nici un vot public) şi un corp diplomatic UE. De aceea, în realitate se poate vedea că ”natura de bază” a Europei a fost de fapt substanţial alterată.

Rolul parlamentelor naționale în Bruxelles UE

Bruxelles UE pretinde că Tratatul de la Lisabona facilitează creşterea controlului democratic din partea parlamentelor naţionale.

FAPTELE: Cu toate scopurile și intențiile, Articolul 7 al Protocolului tratatului pentru Aplicarea Principiilor de Subsidiaritate și Proporționalitate dă parlamentelor naţionale doar puterea de a face plângeri asupra lucrurilor cu care nu sunt de acord. De fapt, asigură doar un mecanism prin care o obiecţie poate fi ridicată dacă o plângere este susţinută de o treime din parlamentele naţionale. Totuşi, Bruxelles UE nu are nici o obligaţie de a schimba sau anula oricare din acţiunile sale şi poate pur şi simplu alege să ignore o astfel de plângere dacă doreşte astfel.

Mai mult, chiar dacă majoritatea parlamentelor naţionale ridică o obiecţie faţă de o propunere legislativă făcută de Comisia Europeană, tot nu există nici o obligaţie pentru Comisie să schimbe sau să anuleze oricare din acţiunile sale. Într-o astfel de situaţie, ea poate alege pur şi simplu să ignore plângerea şi să o înainteze spre rezolvare Consiliului Europei şi Parlamentului European. Ca atare, în loc să mărească controlul democratic din partea parlamentelor naţionale, se poate vedea că, practic, natura birocratică a obstacolelor peste care trebuie sărit, face extrem de puţin probabil ca natura dictatorială a Bruxelles UE să poată fi restricţionată prin aceste mecanisme.

Procesul decizional al Bruxelles UE

Cei 27 de membri ai Comisiei UE, corpul executiv al UE, sunt numiți fără alegeri publice care să-i desemneze. Chiar și președintele Comisiei, José Manuel Barroso, în imaginea de mai sus, și-a ocupat postul fără ca cetățenii europeni să fi avut vreun cuvânt de spus în numirea sa.

Cei 27 de membri ai Comisiei UE, corpul executiv al UE, sunt numiţi şi nu desemnaţi în urma alegerilor publice. Chiar şi preşedintele Comisiei, José Manuel Barroso, în imaginea de mai sus, şi-a ocupat postul fără ca cetăţenii europeni să fi avut vreun cuvânt de spus în numirea sa.

Bruxelles UE pretinde că Tratatul de la Lisabona face procesul decizional mai democratic.

FAPTELE: Printre toate înşelătoriile Bruxelles UE, această afirmaţie este indiscutabil cea mai departe de adevăr. În primul rând pentru că, spre deosebire de o democraţie adevărată, Parlamentul European nu poate iniţia şi pune în vigoare legislaţia în mod liber, în toate zonele pe care le alege şi aşa cum consideră. În al doilea rând pentru că, aşa cum am descris mai sus, Tratatul de la Lisabona a creat posturile de Preşedinte UE şi Ministru de Externe UE şi a le-a mandatat astfel ca ambele să fie numite fără nici un fel de vot public. Şi în plus, desigur, cei 27 membri ai UE, corpul executiv al UE va continua să fie numit şi nu ales prin vot public.

Pentru a înrăutăți lucrurile încă și mai mult, articolul 48 al tratatului clarifică faptul că acesta este auto-amendabil, astfel că în viitor el poate fi amendat fără a fi necesară convocarea unei conferinţe interguvernamentale sau consultarea cetăţenilor prin referendum.

Având în minte aceste lucruri, se poate vedea că, departe de a fi ”democratică” maşinăria executivă decizională a Bruxelles UE este esenţialmente cea a unei dictaturi nealese.

Probleme ridicate de cetățenii europeni

Bruxelles UE pretinde că Tratatul de la Lisabona răspunde îngrijorărilor formulate de cetăţenii europeni şi va creşte legitimitatea funcţionării sale.

FAPTELE: Având în vedere faptul că cetăţenii din Franţa şi Olanda au respins în mod cuprinzător aşa-numita ”Constituţie Europeană” în referendumurile naţionale din 2005, faptul că 96% din textul Tratatului de la Lisabona este identic cu cel al Constituției, ca şi faptul că unei proporţii de 99% din electoratul european nu i s-a dat nici o şansă să voteze asupra acestora, este absurd din partea UE să emită asemenea pretenţii.

 

ALEGERILE UE 2009

EU ELECTIONS 2009: 4% voted against EU, 57% didn't vote for EU

Mai mult, nu ar trebui să uităm că 57% din populaţia Europei, cu drept de vot la alegerile din 2009, a protestat împotriva Bruxelles UE prin abţinere deliberată, în timp ce 4% din electoratul eligibil a votat deliberat împotriva dictaturii UE, votând pentru partidele care sunt anti-UE şi/sau se opun Tratatului de la Lisabona. Ca atare, orice afirmaţie cum că Tratatul de la Lisabona ar fi interesat de preocupările populaţiei este cel puţin iluzorie.

Crearea unei armate europene

Bruxelles UE pretinde că Tratatul de la Lisabona nu creează o armată europeană.

FAPTELE: Articolul 42.1 din Tratatul de la Lisabona afirmă următoarele:

Crearea unei armate europene

Securitatea şi politica de apărare comună vor fi parte integrantă a politicii comune de afaceri externe şi securitate. Aceasta va asigura Uniunii capacitate operaţională constând din efecte civile şi militare. Uniunea le poate folosi în misiuni în afara Uniunii pentru menţinerea păcii, prevenirea conflictelor şi întărirea securităţii internaţionale în conformitate cu principiile Cartei Naţiunilor Unite. Îndeplinirea acestor sarcini va fi întreprinsă prin folosirea dotărilor furnizate de Statele Membre.

Articolul42.3 al tratatului stipulează următoarele:

Statele Membre vor pune la dispoziţia Uniunii dotări civile si militare pentru implementarea politicii comune de securitate si apărare.

Această clauză militarizează şi mai mult UE declarând că ”Statele Membre vor întreprinde acţiuni progresive pentru a-şi îmbunătăţi capacităţile militare” şi clarificând faptul că Agenţia de Apărare Europeană va fi incorporată în tratatele amendate.

Articolul 42.6 al tratatului stipulează următoarele: Statele membre ale căror capacităţi militare îndeplinesc criterii mai înalte şi care au făcut angajamente cu bază juridică între ele în acest domeniu, în vederea misiunilor celor mai solicitante, vor stabili o cooperare permanentă strcturată în cadrul Uniunii.

Articolul 43.1 al tratatului stipulează următoarele: Sarcinile la care se face referire în Articolul 42(1), în cursul cărora Uniunea poate utiliza mijloace civile şi militare, vor include operaţiunile comune de dezarmare, operaţiunile umanitare şi de salvare, sarcinile de asistenţă şi consultanţă militară, prevenirea conflictelor şi menţinerea păcii, combaterea forţelor în managementul crizei, inclusiv de instaurare a păcii şi stabilizare post-conflict.

Din toate punctele de vedere, formularea ”cooperare permanentă structurată” care este folosită de mai multe ori în cadrul articolelor 42-46 ale tratatului în contextul acţiunilor militare, se înţelege în sensul de armată europeană. Următoarele ziare / articole din media susţin acest punct de vedere:

Ministrul german solicită armata UE a tratatului de la Lisabona

The Irish Times – Luni, 8 februarie 2010

MINISTRUL GERMAN DE EXTERNE Guido Westerwelle a solicitat UE să elaboreze planuri pentru o armată europeană sub coordonarea Tratatului de la Lisabona, pe care el o consideră ”Începutul, nu sfârşitul” unei politici comune de securitate şi apărare.

Ministrul de externe german susţine ideea unei armate europene

france24.com, 6 februarie 2010 (AFP)

Germania susţine crearea unei armate europene pe termen lung astfel ca UE să fie un ”jucător global”, a declarat ministrul german de externe Guido Westerwelle sâmbătă la Conferinţa de Securitate de la Munchen. ”Scopul pe termen lung este înfiinţarea unei armate europene sub control parlamentar deplin”

“Conceptul de armată europeană a fost stabilit în cele 27 de naţiuni ale Tratatului de la Lisabona ca reformulare a UE” a spus el.

Preşedintele Sarkozy face presiuni pentru unificarea militară a Europei

The Times,Londra, 7 iunie, 2008

Un document confidenţial de 5 pagini, care detalia entuziasmul Franţei pentru finanţarea UE comună a operaţiunilor militare, a circulat la guvernele europene, după cum s-a reportat seara trecută. Propunerile au fost susţinute de un discurs ţinut de Preşedintele Sarkozy seara trecută la Atena, în care a accentuat dorinţa sa de a-şi duce mai departe planurile de integrare militară a Europei. Acestea includ stabilirea unui sediu operaţional permanent la Bruxelles şi schimbul de instruire şi dezvoltare pentru ofiţeri.