ORGANIZAȚIA DE SĂNĂTATE FONDATĂ DE DR.RATH ESTE UNICĂ ÎN LUME: TOATE PROFITURILE PE CARE LE GENEREAZĂ SUNT DIRECȚIONATE CĂTRE O FUNDAȚIE NON-PROFIT. Pentru mai multe, apasa aici.

Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

 

CODEX: CE ESTE ȘI CUM VĂ AFECTEAZĂ SĂNĂTATEA?

De Paul Anthony Taylor

CODEX: CE ESTE ȘI CUM VĂ AFECTEAZĂ SĂNĂTATEA?

Octombrie 2006 Codex nu este un subiect uşor de înţeles. Cu 20 de comisii care se întâlnesc anual şi rapoarte publicate care conţin peste 1400 pagini doar în 2005, cei mai mulţi oameni rămân absolut ignoranţi asupra măsurii în care acesta le afectează sănătatea. Citiţi pentru a descoperi imaginea din spatele susţinerii afacerii cu boala de către Comisia Codex Alimentarius.

Ce este Codex?

Comisia Codex Alimentarius (Codex Alimentarius Commission) (Codex) este organismul global principal care face propuneri către şi este consultat de Directorii Generali ai World Health Organization ((WHO) (Organizaţia Mondială a Sănătăţii, OMS) şi Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite) în toate problemele care ţin de implementarea Programelor Comune FAO/WHO de Standarde în Alimentaţie. Înfiinţată în 1963, principalele scopuri ale comisiei sunt declarate în Manualul Procedural ca fiind: ocrotirea sănătăţii consumatorilor, asigurarea practicilor corecte în comerţul cu alimente şi promovarea coordonării tuturor lucrărilor de standarde în alimentaţie întreprinse de organizaţii internaţionale guvernamentale sau non-guvernamentele. Din păcate însă, şi aşa cum vom vedea, activităţile sale nu protejează sănătatea consumatorilor, iar comerţul internaţional cu alimente este oricum, numai corect nu.

În momentul scrierii acestui articol, Comisia prezidează peste 27 comitete subsidiare active și grupuri de lucru interguvernamentale ad hoc, ale căror funcţii principale gravitează în jurul elaborării de standarde, linii directoare şi alte texte legate de alimente, inclusiv suplimente alimentare. Odată completate aceste texte, ele sunt prezentate Comisiei pentru aprobare finală şi adoptare de noi standarde globale.

Sus

Cum vă afectează Codex, pe voi și sănătatea voastră?

Organizaţia Comercială Mondială foloseşte liniile directoare şi standardele Codex ca piatră de hotar în adjudecarea disputelor comerciale internaţionale care implică alimentele. Sediul său, în imaginea de mai sus, se află la Geneva, Elveţia.

Deşi adoptarea de către state a diferitelor standarde şi linii directoare dezvoltate de Codex este teoretic opţională, crearea World Trade Organization (WTO, Organizaţia Comercială Mondială) la 1 ianuarie 1995 a schimbat în mod esenţial statutul lor internaţional, prin aceea că acum ele sunt utilizate din ce în ce mai mult de către WTO ca piatră de hotar în adjudecarea disputelor comerciale internaţionale, care implică alimente. Ca atare, potenţiala ameninţare de a fi implicat în - şi a pierde o astfel de dispută face acum adoptarea standardelor şi liniilor directoare ale Codex efectiv obligatorie, astfel încât nu lasă ţărilor membre WTO aproape nici o opţiune decât aceea de a se supune acestora. De aceea, având în vedere că 149 țări sunt în prezent membre WTO, şi de asemenea că standardele şi liniile directoare ale Codex acum există în mod virtual pentru orice aliment la care v-aţi putea gândi, aceasta înseamnă efectiv că activităţile Codex afectează acum vasta majoritate a oamenilor de pe planetă.

În afară de a se ocupa cu alimentele obişnuite însă, Codex stabileşte de asemenea standarde şi linii directoare pentru, printre altele: suplimente alimentare cu vitamine şi minerale; menţiuni de sănătate; alimente organice; alimente modificate genetic; etichetarea alimentelor; aditivi alimentari şi reziduuri de pesticide. De aceea este semnificativ, aşa cum vom vedea în cele ce urmează, că în toate aceste domenii dovada este acum indubitabilă: Codex pune din ce în ce mai mult interesele economice în special pe cele ale industriei chimice şi farmaceutice înaintea sănătăţii umane.

Sus

Liniile directoare ale Codex pentru suplimentele alimentare cu vitamine şi minerale

Standardele şi liniile directoare Codex există acum în mod virtual pentru toate alimentele.

Liniile directoare pentru suplimentele alimentare cu vitamine şi minerale au fost adoptate de Comisia Codex Alimentarius ca un nou standard global la întâlnirea de la Romea, Italia, în iulie 2005. Proiectate pe baza restrictivei Directive a Suplimentelor Alimentare a Uniunii Europene, liniile directoare obligă la stabilirea de limite superioare restrictive în dozarea vitaminelor şi mineralelor şi interzicerea declaraţiilor că suplimentele cu vitamine şi minerale ar fi potrivite pentru administrare în vederea prevenirii, ameliorării, tratamentului sau vindecării unei boli. Ca rezultat, şi păstrând în minte muntele de dovezi în continuă creştere, care demonstrează impresionantele ameliorări ale sănătăţii care pot fi obţinute prin utilizarea suplimentelor nutritive, se poate vedea că, departe de a ocroti sănătatea consumatorilor, impunerea globală a acestor linii directoare va face ca produsele de sănătate curative, preventive şi terapeutice vor rămâne domeniul exclusiv al industriei farmaceutice.

Sus

Menţiuni de sănătate

Liniile directoare pentru suplimentele alimentare cu vitamine şi minerale au fost adoptate de Comisia Codex Alimentarius ca nou standard global, la reuniunea de la Roma, Italia, în iulie 2005.

Există deja diferite texte ale Codex care pun restricţii asupra beneficiilor de sănătate ce pot fi atribuite produselor alimentare şi poate cel mai semnificativ dintre acestea este Codex General Guidelines on Claims. (Liniile directoare generale ale Codex asupra menţiunilor de sănătate). Adoptate în 1979 şi revizuite în 1991, aceste linii directoare sunt în anumite privinţe însăşi rădăcina problemei Codex prin aceea că ele caută efectiv să se asigure că singurele produse care pot emite pretenţii privind prevenirea, ameliorarea, tratamentul şi vindecarea bolilor sunt medicamentele farmaceutice. În mod specific, şi printre alte lucruri, Liniile Directoare Generale ale Codex cu privire la menţiunile de sănătate interzic orice declaraţie cum că o dietă echilibrată sau alimentele obişnuite nu pot oferi cantităţi adecvate din toate elementele nutritive şi orice declaraţie că produsele alimentare sunt potrivite pentru a fi utilizate în prevenirea, ameliorarea, tratamentul şi vindecarea bolilor. Ca atare, se poate vedea că acestea protejează esenţialmente brevetul controlului industriei farmaceutice asupra sistemelor noastre de asistenţă medicală.

Sus

Alimente organice


 

Liniile directoare generale ale Codex asupra menţiunilor de sănătate protejează patentul controlului industriei farmaceutice asupra sistemelor noastre de asistenţă medicală

Alimentele organice au beneficiat de atenţie sporită din partea Codex în ultimii ani iar acum este din ce în ce mai clară încercarea Comitetului Codex pentru Etichetarea Alimentelor de a dilua standardele organice globale pentru a permite utilizarea de substanţe cum ar fi dioxidul de sulf care poate cauza reacţii alergice la unele persoane; nitritul şi nitratul de sodiu care sunt potenţial cancerigene şi au fost implicate în hiperactivitate la copii şi caragenanul pentru care există dovezi că este asociat cu formarea de ulcere şi tumori canceroase la nivelul intestinelor. Ceea ce este încă şi mai rău este aprobarea recentă a Comisiei Codex Alimentarius pentru a începe includerea etilenei în Liniile Directoare Codex pentru Producţia, Procesarea, Etichetarea şi Comercializarea Alimentelor Produse Organic.. Etilena se foloseşte pentru a induce coacerea artificială a fructelor şi legumelor când ele sunt în procesul de coacere şi ca atare aprobarea acesteia pentru utilizare asupra alimentelor organice ar reprezenta un pas tulburător către acceptarea impusă de WTO a aceloraşi practici agricole dubioase şi nenaturale cărora deja le sunt supuse alimentele neorganice.

De ce doreşte Codex să dilueze standardele organice în acest mod? În principiu doar pentru că hrana organică este mai scumpă decât cea simplă, neorganică şi ca atare marii producători de hrană neorganică vor avea o oportunitate uşoară de a intra pe piaţa produselor organice şi a face profituri mai mari. Totuşi, la un nivel mai profund, alimentele organice susţin o sănătate mai bună decât cele neorganice, în virtutea faptului că ele conţin niveluri mai ridicate de microelemente nutritive. În plus, desigur, alimentele organice nu conţin pesticide, reziduuri de medicamente veterinare sau organisme modificate genetic. Ţinând cont de faptul că o bună sănătate nu este în interesul ”afacerii cu boala”, în ultimă instanţă cererea crescândă de alimente organice devine o ameninţare la adresa industriei chimice şi farmaceutice; nu doar pentru că alimentele organice susţin o bună sănătate, ci şi pentru că asta înseamnă o cerere mai scăzută de pesticide, medicamente veterinare şi alimente GM (modificate genetic) - şi deci, profituri mai scăzute.

Mai mult, şi spre deosebire de seminţele modificate genetic, seminţele organice nu pot fi patentate. Ca atare, dat fiind faptul că unii dintre jucătorii majoritari din industria chimică şi farmaceutică cum ar fi Bayer şi BASF, sunt de asemenea jucători majori în industria biotehnologiei, se poate vedea cu uşurinţă că popularitatea în creştere a alimentelor organice nepatentabile este de fapt o ameninţare serioasă şi crescândă asupra profiturilor " afacerii cu boala" a industriei farmaceutice.

Sus

Alimentele modificate genetic


 

Popularitatea crescândă a suplimentelor alimentare, a practicilor naturale de sănătate şi alimentelor organice este o ameninţare serioasă la adresa afacerii cu boala a industriei farmaceutice.

Comisia Codex Alimentarius a adoptat primele sale linii directoare şi principii pentru alimente modificate genetic (GM) în 2003. Aceste texte au devenit ulterior instrumentale în Statele Unite, Canada şi Argentina lansând, şi câştigând o dispută a WTO împotriva Uniunii Europene (UE), unde s-a discutat faptul că UE aplicase un moratoriu asupra aprobării şi importării de alimente care conţin material modificat genetic (OMG).

Alte linii directoare şi standarde pentru alimentele OMG sunt acum în curs de a fi proiectate de Codex. Eventuala adoptare a acestor texte va contribui mai departe la a face aprobarea şi importul de alimente cu OMG conforme cu ele, obligatorii pentru toate ţările membre WTO. De aceea, crucial este că, Statele Unite, Canada şi Argentina fac de asemenea presiuni pentru a nu se cere producătorilor şi exportatorilor de alimente GM să dezvăluie prezenţa organismelor modificate genetic pe etichetele produselor lor. Aceasta este exact ceea ce doresc marii producători de OMG, desigur, după ce au înţeles că din ce în ce mai mulţi oameni se opun alimentelor modificate genetic şi mai mult, că nu vor putea schimba curând opinia publică asupra acestor produse.

Spre deosebire de seminţele pentru alimente obişnuite, seminţele pentru alimente modificate genetic pot fi brevetate. Acesta este motivul cheie pentru care companiile de biotehnologie sunt atât de disperate să forţeze intrarea acestor produse pe pieţele mondiale, deoarece profiturile potenţiale pe termen lung sunt atât de colosale încât se pot compara cu succes cu cele ale industriei farmaceutice. De aceea, având în vedere că unii din jucătorii majoritari din industria farmaceutică, precum Bayer şi BASF, sunt de asemenea jucători majoritari în industria biotehnologică, se poate vedea că industria farmaceutică se poziţionează încă o dată ca beneficiar cheie al Codex.

Ca atare în ceea ce priveşte industria farmaceutică singurele produse care merită fabricate sunt cele care sunt brevetabile. Din acest motiv, creşterea popularităţii suplimentelor alimentare, a practicilor de sănătate naturală şi chiar a alimentelor organice reprezintă o ameninţare serioasă la adresa industriei farmaceutice. Grupurile de interese financiare din spatele Comisiei Codex Alimentarius ştiu asta foarte bine, desigur, şi ca atare acum sunt angajate într-o luptă disperată pentru a-şi menţine monopolul asupra industriei asistenţei medicale şi a se extinde în producerea de alimente modificate genetic.

Sus

Etichetarea alimentelor

Un comitet specific al Codex care se ocupă de problema etichetării alimentelor, Codex Committee on Food Labelling (CCFL)(Comitetul Codex pentru Etichetarea Alimentelor), există încă din 1965. Problema etichetării alimentelor este deosebit de crucială pentru răspândirea ulterioară a informaţiilor despre sănătatea naturală care poate salva viaţa, deoarece restricţiile asupra conţinutului scris al etichetelor de alimente contribuie, alături de cele pentru reclamă, la împiedicarea producătorilor de suplimente naturale să informeze oamenii asupra beneficiilor dovedite ale suplimentelor alimentare. De aceea în mod crucial, CCFL a refuzat să recunoască rolul nutriţiei optime în prevenirea, ameliorarea, tratamentul şi vindecarea bolilor şi ca atare, în loc să protejeze sănătatea consumatorilor, poate fi văzut acţionând in interesul afacerii cu boala a industriei farmaceutice.

Sus

Reclama

Disputele despre dacă sau cum Codex ar trebui să intervină în probleme de publicitate au continuă încă din 1972.

Aceste dispute continuate la Întâlnrea CCFL din mai 2006 la Ottawa, unde s-au centrat pe întrebarea dacă ar trebui iniţiată o definiţie a publicităţii, şi dacă da, unde anume (în textul Codex) ar trebui ea plasată. După discuţii considerabile asupra acestei probleme CCFL a decis că într-adevăr este necesar să se înceapă să se lucreze la o definiţie a publicităţii.

Din perspectiva sănătăţii naturale totuşi, definiţia propusă este departe de a fi satisfăcătoare:

"Reclamă: orice reprezentare publică, prin orice mijloace, altele decât o etichetă, care intenţionează sau este susceptibilă să influenţeze şi să modeleze atitudinea, convingerile şi comportamentele, pentru a promova direct sau indirect vânzarea alimentelor”

Formularea acestei definiţii propuse ridică mai multe întrebări cheie.

De exemplu, pe lângă faptul că există posibilitatea de a interzice promovarea lucrărilor de cercetare stiintifică fundamentate, cu referate privind oportunitatea publicării, deja publicate, există si posibilitatea de a împiedica organizatiile non-profit ce sustin tratamentele naturiste să ia atitudine si să pledeze în favoarea vânzării suplimentelor nutritive?

În mod similar, ar putea anumite restricţii asupra publicităţii, care se bazează pe aceste definiţie, să fie declarate ca şi contravenind dreptului la libertatea de opinie şi expresie şi/sau la libertatea de a avea opinii fără interferenţe şi de a căuta, primi şi distribui informaţii şi idei prin intermediul mijloacelor media şi fără frontiere (ambele fiind includse în Articolul 19 din Declaraţia Universală a Naţiunilor Unite asupra Drepturilor Omului)?

În orice caz totuşi, având în vedere că afacerea cu boala a industriei farmaceutice depinde, pentru supravieţuirea sa, de restricţionarea tuturor mijloacelor prin care consumatorii pot avea acces la informaţie despre sănătatea naturală, posibilele restricţionări asupra publicităţii sunt în mod clar o problemă cheie a Codex.

Sus

Aditivi alimentari

Codex are un comitet specific care se ocupă de siguranţa aditivilor alimentari, una din funcţiile sale principale fiind stabilirea nivelurilor maxime ale acestora. În total, Codex Food Additive Index (Indexul aditivilor alimentari ai Codex) cuprinde în prezent un total de 300 aditivi individuali atât sintetici cât şi naturali care sunt permişi a fi utilizaţi în alimente.

Totuşi, deşi unii aditivi artificiali sunt în esenţă siguri când sunt consumaţi în cantităţi mici şi separat unii de alţii, realitatea este că nu a existat o considerare substanţială din partea Codex asupra faptului că aceste chimicale sunt consumate nu separat, ci împreună unele c celelalte. Ca atare, şi spre beneficiul producătorilor acestora, efectul cumulativ pe termen lung al consumului de multiple produse chimice patentate şi aditivi artificiali asupra sănătăţii consumatorilor, a fost ignorat pe scară largă.

Bolile cauzate sau agravate de consumul de pesticide pe termen lung măreşte piaţa potenţială a medicamentelor farmaceutice.

De aceea, în mod revelator mulţi aditivi artificiali sunt produşi de unele dintre aceleaşi firme chimice şi farmaceutice care vor să interzică suplimentele cu vitamine şi să forţeze alimentele modificate genetic în farfuriile noastre. şi, aşa cum este cazul şi cu medicamentele farmaceutice şi seminţele modificate genetic, motivul principal pentru care cele mai multe din aceste substanţe există este pentru că pot fi brevetate iar brevetele înseamnă profituri mai mari.

Pesticidele

Comitetul Codex pentru Reziduuri de Pesticide s-a format în 1996 şi este responsabil pentru stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în anumite produse alimentare sau în grupuri de produse. Încă o dată însă, siguranţa sau nu a oricărui pesticid este în mod general examinată în izolare, iar efectul pe termen lung pe care l-ar putea avea prezenţa lor colectivă asupra organismului uman este ignorat. De aceea, având în vedere că multe din aceste produse chimice periculoase sunt fabricate de companiile chimice şi farmaceutice, nu este greu de imaginat că răspândirea lor pe scară largă poate fi văzută de aceste industrii ca având un beneficiu financiar dual, prin aceea că ele cresc în mod potenţial dimensiunea pieţei - şi implicit profiturile ce se pot face de aici pentru medicamentele brevetate folosite ca tratament pentru orice boală ce poate fi cauzată de consumul acestora pe termen lung.

Sus

Concluzie

Codex nu se referă doar la suplimentele alimentare. De fapt, este câmpul principal de luptă politică unde se stabileşte cine va reglementa şi controla aprovizionarea globală cu alimente, de la fermă până în farfurie. Acest război se duce de către o reţea din ce în ce mai densă de autorităţi globale, mari interese financiare şi de afaceri şi ca atare, comerţul şi profitul sunt scopurile lor principale - şi nu sănătatea umană.

Indicaţiile curente sugerează că învingătorii pe termen lung în bătălia de a obţine controlul asupra aprovizionării cu alimente a lumii sunt susceptibile să fie industriile chimice şi farmaceutice; în special dat fiind că adoptarea liniilor directoare ulterioare ale Codex pentru alimente derivate din biotehnologie acum pare aproape inevitabilă. Ca rezultat, libertatea noastră de a alege, sănătatea şi mediul nostru în viitor sunt clar expuse unui risc.

Alimentaţia bună şi sănătatea optimă ameninţă ”afacerea cu boala” a industriei farmaceutice deoarece micşorează dimensiunea pieţei pentru medicamente sintetice. Totuşi, alimentele care nu conţin reziduuri de pesticide, aditivi artificiali şi alţi agenţi de contaminare pot apărea, prin definiţie, doar ca rezultat al unei utilizări globale mai scăzute, sau ideal a eliminării integrale a acestor chimicale. Aceasta, desigur, nu ar fi în interesele financiare ale companiilor farmaceutice şi chimice care produc asemenea substanţe, întrucât ar genera în mod clar profituri mai mici, sănătate mai bună pentru întreaga populaţie şi ca o consecinţă, reducerea utilizării de medicamente sintetice.

De aceea, în concluzie, deşi pare să fi fost recent în afara luminilor rampei, susţinerea ”afacerii cu boala” de către Comisia Codex Alimentarius a continuat neabătută iar spectrul larg al activităţilor sale le face să fie un pericol semnificativ pentru sănătatea viitoare a umanităţii.

Dorim să vedem o lume în care accesul nostru la hrană sigură şi nutritivă şi suplimente alimentare eficiente este restricţionat şi controlat de interesele chimice şi farmaceutice? Dacă nu, atunci trebuie să acţionăm acum, înainte să fie prea târziu.

Citeşte interviul acordat de Paul Anthony Taylor în 2009 revistei FORMULA AS

Sus